Durant els darrers dos cursos, la normativa d’accés a la universitat ha estat modificada en nombroses ocasions. Tots els canvis, ideats i impulsats pel...

Durant els darrers dos cursos, la normativa d’accés a la universitat ha estat modificada en nombroses ocasions. Tots els canvis, ideats i impulsats pel Ministeri d’Educació, s’han dut a terme des de la improvisació i amb una manca notable d’informació, fet que ha provocat una gran inestabilitat i desconcert entre l’alumnat, el professorat i els centres educatius.

Des de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) s’ha treballat durant els darrers dos anys al voltant de l’accés a la universitat per tal de denunciar tots aquells canvis que en l’opinió del sindicat perjudiquen els estudiants.

La primera modificació va aplicar-se el passat curs 2009-2010, establint una selectivitat de transició amb un nou sistema de puntuació, que passava dels 10 als 14 punts per calcular la nota de l’examen de les PAU. Els 4 punts afegits feien referència a les assignatures específiques i tenien un caràcter voluntari, tot i que esdevenien totalment necessaris per accedir a les carreres amb notes de tall més altes. La ponderació d’aquests 4 punts va establir-se amb criteris injustos i incongruents que no respectaven l’itinerari cursat per l’alumne ni els futurs estudis als quals aquest volia accedir. Aquest fet va generar al llarg del citat curs que molts estudiants canviessin la seva branca de batxillerat, amb els problemes acadèmics que això suposa. El sindicat va denunciar al llarg de tot l’any aquesta situació i va convocar una mobilització general d’estudiants de batxillerat el 9 de desembre de 2009. Finalment, l’AJEC va acordar amb el Ministeri l’ordre EDU/268/2010, aconseguint un sistema de ponderacions més coherent i resolent la discriminació d’aquells estudiants que volien accedir a quatre carreres (CAFE, Logopèdia, Psicologia i Teràpia Ocupacional) als quals se’ls va canviar a meitat de curs la branca per entrar-hi.

Durant l’any 2010, el Ministeri va eliminar el sistema de quotes, unificant la via d’accés entre els alumnes procedents de batxillerat i els de cicles formatius de grau superior. Això va impossibilitar als estudiants de formació professional l’accés a carreres com Medicina a la UAB i la UB i Enginyeries Aeroespacials a la UPC que superaven els 12 punts màxims que podien obtenir per la nota de tall i reduir la seva presència en carreres amb nota d’accés alta. Pels estudiants de batxillerat el panorama no va ser millor en aquelles carreres més demandades per formació professional (magisteris, infermeria, i algunes enginyeries tècniques) l’accés va ser pràcticament impossible pels alumnes procedents de batxillerat. Un cas paradigmàtic és el d’Educació Infantil a la UAB on la presència dels batxillers va passar d’un 70% a un 9%. El sindicat calcula que prop de 6.000 estudiants que havien superat les PAU amb èxit i que amb el sistema anterior haguessin accedit a la carrera desitjada, no van poder fer-ho.

Al inici del curs 2010-2011, el Ministeri va tornar a anunciar una nova modificació Ordre EDU/3242/2010: que mantenia una única via d’accés per cicles i batxillerat amb la novetat que els estudiants procedents de formació professional també haurien de fer la part optativa de la selectivitat. Cal recordar, que aquest examen està integrat per assignatures que només es cursen al batxillerat i que, per tant, els alumnes de cicles no les han fet o, en el millor dels casos, fa dos anys o més que les van realitzar. La modificació de la normativa ha tornat a produir-se a meitat de curs, arribant la notificació als centres el mes de desembre i causant el desconcert entre els alumnes de cicles i batxillerat. L’AJEC ha denunciat reiteradament aquest fet, al considerar enormement injust que tots dos col•lectius accedeixin per la mateixa via i la mateixa prova tot i haver cursat en dos sistemes no equiparables. El sindicat ha liderat al llarg dels darrers mesos la mobilització de tots dos col•lectius, convocant una gran manifestació el 16 de febrer d’enguany, acordant una resolució al Parlament de Catalunya o reunint-se amb el Ministre Gabilondo com a fets més destacats.

El despropòsit de la improvisació es demostra amb la última modificació ministerial, gairebé igual que la última modificació de l’any passat anunciada el mes de maig d’aquest any, a poques setmanes de la prova d’accés. Finalment, cal dir, que el Ministeri no ha fet cas de les advertències de l’AJEC i de les recomanacions de la pròpia Generalitat de Catalunya, que també ha denunciat el nou sistema i instat a tornar al sistema vigent fins el curs 2008-2009.

L’AJEC considera que estem davant unes Proves d’Accés a la Universitat totalment injustes, que s’han organitzat des de la improvisació i la manca d’informació i amb unes conseqüències imprevisibles per els estudiants de cicles i batxillerat, que altre cop veuran minvades les seves expectatives i les seves oportunitats per accedir a les carreres que desitgen.

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies