Comunicat de la Comunitat educativa de Catalunya (MUCE) LES ESCOLES I INSTITUTS COMENCEN EL CURS AMB NORMALITAT Un cop més la professionalitat del professorat...

Comunicat de la Comunitat educativa de Catalunya (MUCE)

LES ESCOLES I INSTITUTS COMENCEN EL CURS AMB NORMALITAT
Un cop més la professionalitat del professorat i la responsabilitat dels pares i mares ha fet que el curs comenci amb normalitat acadèmica.

Els durs ajustos a les plantilles, a les condicions laborals dels docents, l’augment d’alumnes per aula, les dificultats en les substitucions i l’increment de les càrregues econòmiques que han de suportar les famílies per l’escolarització dels fills no han impedit que el curs s’iniciï amb normalitat a les escoles i instituts catalans.

Forma part d’aquesta configuració de normalitat, la lògica expressió de la reivindicació contra les mesures que poden afectar a la qualitat del sistema educatiu i la pèrdua de cohesió social derivades de la privatització dels processos educatius.
Des de la indignació continguda i el malestar patent de la comunitat educativa, farà que aquest curs s’iniciï en la protesta sistemàtica i la mobilització sostinguda per tirar enrere les mesures que ha decidit unilateralment la conselleria, sense tenir en consideració les demandes expressades unitàriament per la comunitat educativa.

A LA CUA EN INVERSIÓ
En poc més de dos anys la inversió educativa de Catalunya ha baixat més del 13% situant-se en la cua de les CCAA i molt lluny de la mitjana europea.

La manca d’inversió fa que aquest curs s’escolaritzin 30.000 alumnes més amb 4.000 professors menys . Es perd professorat per atendre als alumnes amb més dificultat i es complica molt la substitució de professorat en les baixes laborals entorpint el normal funcionament dels centres.

Com a comunitat educativa estem compromesos en la defensa de l’escola bressol de Catalunya, la importància de l’escolarització de la primera infància, es incompatible amb el desmantellament que s’està fent de l’escola bressol: amb disminució de les subvencions, augment de ràtios, tancaments de centres.

L’escola bressol és una inversió de primera magnitud en el futur d’un país. L’escolarització de nens i nenes de tots els sectors socials, especialment els més vulnerables, aporta a aquests infants uns efectes positius evidents: ajuda a millorar la socialització, la cohesió social, la seva integració en la societat en condicions d’equitat i garanteix en gran mesura la igualtat d’oportunitats.

La retallada dels recursos econòmics dels centres, de les beques i ajuts , les taxes , l’increment dels preus en el material escolar i la precarietat econòmica que viuen milers de llars ha significat un sobreesforç a les famílies per poder escolaritzar dignament als seus fills. Els dèficits de finançament públic en educació fan que Catalunya sigui el territori de l’Estat amb el percentatge de despesa de les llars més elevat.

Les elevades taxes de joves (entre 16 i 24 anys) que no assoleixen ensenyaments secundaris post obligatoris – 26%- i els més de 140.000 joves que ni estudien ni treballen – per sobre de la mitjana de l’Estat i Europea- no han rebut l’atenció suficient en la oferta educativa de formació professional ni d’estudis alternatius.

La comunitat educativa constata que no podem construir un país reduint les recursos a l’educació

12 de setembre de 2012

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) – Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) – Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) – Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) – Federació d’Ensenyament de CCOO – Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) – FETE-UGT – USTE-STEs (IAC)

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies