SABADELL SUMA L’Ajuntament de Sabadell organitza un Curs d’iniciació al voluntariat adreçat a totes les persones que estiguin interessades a fer voluntariat  o estiguin...

SABADELL SUMA

L’Ajuntament de Sabadell organitza un Curs d’iniciació al voluntariat adreçat a totes les persones que estiguin interessades a fer voluntariat  o estiguin començant a de forma voluntàrìa en alguna entitat sense ànim de lucre.

Els interessats en participar-hi poden posar-se en contacte amb el programa de voluntariat per tal de formalitzar la inscripció entre el 28 de gener i el 15 de febrer: al telèfon 93 745 31 84(de 9 a 14 h) o bé per correu electrònic a: puntvoluntariat@ajsabadell.cat. Places limitades: 25 persones. Cost de la matrícula: 1 0 €, a pagar el primer dia del curs. El curs està reconegut dins del Pla de Formació del Voluntarìat de Catalunya. Als alumnes que superin el 85% d’assistència al curs se’ls
Iliurarà un diploma acreditatiu expedit perla Generalitat de Catalunya.

DIES I HORARI: 19, 21, 26 i 28 de febrer, de 18 a 21 h.
LLOC: Centre Cívic de la Creu Alta – Cal Balsach, ctra. de Prats de Lluçanès, 16, Sabadell

CONTINGUTS:

1) El voluntariat :
Què és el Voluntarìat 
Ambìts de l’acció voluntàrìa 
Entorn ì context hìstòric 

2 ) La Persona voluntària :
Què ens motiva a fer voluntarìat? 
El perfìl de la persona voluntàrìa 
La partìcipació: element fonamental de |’acció voluntàrìa 
Drets ì deures de la persona voluntàrìa

3) L’organització del voluntariat :
L’entitat: el seu i/ o projecte d’accìó 
Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària 
El procés de participació en l’entìtat 
El treball en equip

4) Taula rodona amb experiències de voluntariat d’entitats locals dels 
diferents àmbìts d’intervencìó del voluntarìat.

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies