Resolució referent a les propostes del Consell de l’Alumnat per pal·liar els efectes de l’augment de les taxes Resolució referent a les propostes del Consell de l’Alumnat per pal·liar els efectes de l’augment de les taxes
La universitat pública es troba actualment immersa en un procés de  privatització i de constant atac que s’ha fet evident en la forta pujada... Resolució referent a les propostes del Consell de l’Alumnat per pal·liar els efectes de l’augment de les taxes

La universitat pública es troba actualment immersa en un procés de  privatització i de constant atac que s’ha fet evident en la forta pujada que han experimentat aquest curs acadèmic 2013/2014 les matrícules universitàries, que ascendeix al 67% en alguns casos i la baixada global de 209 milions d’euros, un 14,6%,  destinats a beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació aquest 2013 respecte el pressupost destinat per al mateix fi el 2011.

Aquesta situació se suma a l’enduriment dels requisits d’accés a les beques generals, fixats per la Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, que ja van suposar per al curs 2012/2013 l’exigència de requisits d’expedient acadèmic consistents en un 5,5 de mitja ponderada del curs anterior per els estudis de grau i un 6,5 per als estudis de màster.

El cúmul d’aquestes circumstàncies, en un context de crisi econòmica com l’actual, i amb una  taxa d’atur juvenil (16 a 24 anys) a Catalunya del 52,7% al primer trimestre del 2013, ha suposat que 3.000 estudiants, que representen un 1,5% dels universitaris catalans, deguin a la universitat diners de les matrícules del curs 2012/2013 i es trobin, per tant, en perill de morositat i d’expulsió del sistema universitari.

Tenint en compte els recents successos a la UCM, on 3.500 estudiants van ser expulsats sense previ avís per no pagar els imports de les matrícules universitàries i que, malgrat ser readmesos, corren perill de no poder seguir amb els seus estudis universitaris si no satisfan el deute al setembre,

El Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona considera que la UB, com a universitat líder catalana, ha d’actuar davant d’aquesta situació de desmantellament de l’educació pública universitària, i per això insta a l’equip de govern de la UB al següent;

PRIMER. Adopció d’un posicionament clar i contundent amb declaracions a tots els mitjans de comunicació a través d’una roda de premsa conjunta amb estudiants, PAS i PDI, en contra de la pujada de les matricules universitàries i la reducció de les beques i ajuts a l’estudiant denunciant les polítiques de privatització de la universitat pública i mercantilització d’un dret fonamental com és l’educació, que s’estan implantant per part del Ministeri d’Educació del Govern Espanyol i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

SEGON. Exigir al Ministeri d’Educació que es modifiquin els criteris d’atorgament de les beques generals i de mobilitat, eliminant els criteris acadèmics referents a la nota mínima d’expedient. Aquesta política ja s’està plantejant a la UCM al percebre el seu equip de govern la gran dificultat de pagament dels seus estudiants, arrel de la mobilització activa de la comunitat educativa. Creiem que, per tal de garantir un accés universal a la universitat, els ajuts oficials s’han de centrar en la capacitat econòmica de l’alumnat i no pas en el seu rendiment.

TERCER. Oferir la possibilitat de fraccionar fins a 8 terminis el pagament de la matrícula sense que s’hagi de tramitar a través de l’AGAUR, que actualment està cobrant el 8% d’interès als estudiants que s’hi han d’acollir. Igualment demanem que tot  estudiant que per qüestions alienes a la seva voluntat no pugui pagar la matricula se li permeti ajornar el pagament, sigui a terminis o bé amb un pagament únic, sense interessos de cap tipus, fins que el pugui fer efectiu. Aquest ajornament no ha de comportar en cap cas la pèrdua del curs ni del dret a ser examinat i avaluat.

QUART. Creació, de cara al curs 2013/2014, d’un fons propi destinat a aquell col·lectiu que hagi caigut en morositat el present curs, així com una Comissió paritària d’estudiants, PDI i PAS que valori i revisi els casos en què els estudiants s’acullen al fons. Aquest fons propi ha de garantir que cap estudiant serà exclos de la universitat per motius econòmics.

CINQUÈ. Exigir al Consell Social, que va ser creat com a eina de contacte entre la universitat i la societat, que destini el seu pressupost de dietes al citat fons, i destinar-hi igualment part de les despeses de protocol UB.

SISÈ. Demanem que s’estableixi un criteri únic a tots els estudis i facultats per tal de què la qualificació de no presentat no suposin en cap cas la pèrdua de convocatòria, i per tant que no obligui a l’estudiant a matricular-se novament pagant el recàrrec corresponent a una segona matriculació.

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies