L’AJEC exigeix la revisió de la LEC per no permetre als estudiants fer vaga sense autorització dels pares L’AJEC exigeix la revisió de la LEC per no permetre als estudiants fer vaga sense autorització dels pares
L’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) celebrem la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar un decret educatiu de la Generalitat Valenciana (del 2008) que... L’AJEC exigeix la revisió de la LEC per no permetre als estudiants fer vaga sense autorització dels pares

L’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) celebrem la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar un decret educatiu de la Generalitat Valenciana (del 2008) que impossibilitava els estudiants, d’apartir de 3r d’ESO, decidir col·lectivament la no assistència a classe en cas de vaga i/o manifestació sense autorització prèvia dels pares.

La sentència indica que “és inqüestionable” que l’article 8 de la LODE reconeix el dret als alumnes  a prendre decisions col·lectives d’inassistència a classe en senyal de protesta i que l’exercici d’aquest dret legalment no queda supeditat a cap autorització prèvia. Així, els estudiants valencians dels cursos superiors a 3r d’ESO podran decidir sumar-se a una vaga sense la necessitat de tenir autorització prèvia dels seus pares.

Per aquest motiu l’AJEC exigeix la revisió de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) ja que especifica que els estudiants menors de 18 anys d’apartir de 3r d’ESO, per dur a terme el seu dret a vaga, han de tenir autorització dels seus pares o tutors legals. Tal com diu el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya:

Article 32
Decisions sobre l’assistència a classe
32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

Una llei que, recordem, és de Rang Inferior i està per sota de la de Rang Superior, per la qual cosa la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants (no modificada per la LOMCE) preval al Decret de la Generalitat.

Article 8 de la LODE (Ley Orgánica 8/85)
En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

És a dir, a partir de 3r d’ESO els estudiants poden decidir no assistir a classe col·lectivament (fer vaga) amb els únics requisits de decidir-ho en una reunió d’estudiants  i comunicar la decisió a la direcció del centre. La LODE en cap cas parla de demanar permís patern.

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies