La crisi educativa de la COVID-19 continua La crisi educativa de la COVID-19 continua
Covid-19 i la homeschool La crisi educativa de la COVID-19 té el seu inici al març, quan el Govern de la Generalitat va decidir... La crisi educativa de la COVID-19 continua

Covid-19 i la homeschool

La crisi educativa de la COVID-19 té el seu inici al març, quan el Govern de la Generalitat va decidir tancar tots els centres educatius a causa de la pandèmia de la COVID-19. S’estenia la incertesa entre les estudiants i s’obria una situació molt complexa. Amb el pas dels dies i la declaració de l’estat d’alarma la comunitat educativa desconeixia com procedir

Mesos després, en començar el curs 2020/2021 ens trobem en una situació més positiva i el retorn a les aules s’ha fet efectiu, tot i que la incertesa encara persisteix entre les estudiants. Les dades alerten d’un augment de l’absentisme escolar en les darreres setmanes. Moltes famílies decideixen no portar els i les seves filles als centres educatius, guiades per una por al contagi i a l’exposició al virus, tot al·legant una manca de mesures de prevenció contra la COVID-19.  

Davant d’això, l’AJEC volem recordar que segons els drets de l’infant, “Tot infant té dret a l’educació i l’Estat té l’obligació d’assegurar-li almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria. L’aplicació de la disciplina escolar haurà de respectar la dignitat de l’infant com a persona humana”, un dret que ni els seus pares, mares o tutors legals poden arrabassar-los. 

En les darreres setmanes el concepte de la homeschool (escola impartida a casa pels pares, mares o tutors legals d’una estudiant) ha guanyat certa presència mediàtica arrel de la pressió d’algunes famílies que reclamen el dret d’impartir aquesta modalitat d’escolarització davant la por al contagi de les seves filles. 

Des de l’AJEC considerem que un model com aquest suposa un greu risc per a l’educació de les estudiants i volem deixar clar que no creiem que les famílies puguin realitzar la mateixa formació que professionals formats, en termes de qualitat i contingut. A més, pensem que és un model que fomenta la desigualtat entre famílies, i que, en conseqüència, no promou la cohesió social ni la socialització entre iguals. 

En paral·lel, d’altres famílies han reclamat la implantació de la jornada continuada a la totalitat del territori català. De cara les alumnes d’infantil i primària el fet de realitzar la jornada continuada és implantar una jornada laboral a les alumnes, fet que des de l’AJEC creiem inconcebible. D’altra banda, la implantació de la jornada continuada implicaria un canvi d’horaris imminent, que no facilitaria la feina ni als docents ni a les alumnes. 

Referint-nos a la gestió de la pandèmia per part de la Generalitat, el Departament d’Educació, conjuntament amb el Departament de Salut, ha decidit canviar els protocols sanitaris la primera setmana de començar el curs escolar. Entre les mesures preses, les diferències respecte als protocols presentats els dies abans de començar el curs es troben la reducció de la quarantena de 14 a 10 dies, el canvi de lloc on fer la prova PCR (abans als CAPs de referència i ara a les escoles), el protocol d’actuació davant d’un cas possible de positiu (fins ara s’aïllava tot el grup fins a saber el resultat de la prova, ara el grup s’aïlla només si la prova PCR surt positiva), entre d’altres. 

Un dels canvis més rellevants, a part dels esmentats anteriorment, és que si una alumna ja ha patit el coronavirus durant els últims sis mesos, no s’haurà de fer ni prova PCR ni fer una quarantena si en el seu grup estable apareix un positiu per COVID-19. Davant d’això, de de l’AJEC reclamem una major transparència en la presa de decisions al govern de la Generalitat i l’exposició de les raons que les fomenten. Alhora, volem fer palesa la nul·la participació de l’estudiantat en els processos d’informació de les noves mesures.

Ràtios i EPIs

Des de l’AJEC seguim lluitant pel model de reducció de ràtios. Les ràtios actuals no permeten mantenir la distància de seguretat recomanada, posant en risc a alumnes i professorat. Tampoc s’ha contractat tota la plantilla de docents que s’havia anunciat, incident que ha fet que molts centres hagin hagut de canviar els plans de reobertura dies abans d’aquesta, posant en risc la salut de la comunitat educativa

En només dues setmanes ha augmentat de 210 alumnes amb PCR positiva a 1.583, el dia 26 de setembre (si ens fixem en les alumnes confinades, hi ha un total de 18.860). Tot i que en termes generals les xifres són baixes, aquestes no paren de créixer, i el nombre total de grups confinats, el dia 26 de setembre, és de 922 i 4 centres tancats per coronavirus. És alarmant que en només dues setmanes les xifres hagin augmentat de manera tan notable.

Com ja preveiem, el Departament d’Educació no ha dotat del material suficient als centres educatius per lluitar contra la COVID-19. La manca de gel hidroalcohòlic és la més evident. També manquen els productes de neteja necessaris per desinfectar les aules que s’han utilitzat (sense ser les habitual), entre d’altres. 

Diferents centres educatius s’han trobat que han hagut de comprar elles el material de prevenció de la COVID-19, ja que el Departament d’Educació no ha dotat d’aquell material o n’ha dotat d’una quantitat molt baixa. Per exemple, hi ha instituts i escoles que ja se’ls ha acabat el gel hidroalcohòlic (a dues setmanes de l’inici del curs) o que el Departament només els ha dotat d’un termòmetre per tot el centre. 

Per solucionar aquest fet, moltes escoles i instituts han demanat a les estudiants que portin els seus propis pots de gel hidroalcohòlic, per si al centre educatiu es queden sense. Una solució que posa en risc a les famílies vulnerables, que no poden assumir l’elevat cost del gel hidroalcohòlic. 

Participació estudiantil i associativa

Tota aquesta situació evidencia encara més un sector oblidat per les autoritats, les associacions d’estudiants i els sindicats estudiantils. Abans de la pandèmia el foment de la participació estudiantil per part del Departament d’Educació ja era pobre i ara, amb les darreres decisions, s’ha consolidat, portant-nos cap a un escenari de consolidació de la manca de qualitat democràtica i participativa als centres.

Per tot això, reivindiquem que: 

  1. El Departament d’Educació garanteixi el dret a l’escolarització de tots els infants, permetent la homeschool només a alumnes amb necessitats sanitàries específiques. 
  2. No s’implanti la jornada continuada als nivells d’infantil i primària, per garantir una escolarització més esponjada i amb un valor del temps i les relacions humanes allunyada de les dinàmiques del mercat laboral. 
  3. Només es canviïn els protocols de COVID-19 quan siguin estrictament necessaris i quan hagin estat consensuats amb la comunitat educativa, especialment amb les estudiants.
  4. El Departament d’Educació redueixi immediatament les ràtios a tots els centres educatius, per poder garantir les mesures de seguretat necessàries per lluitar contra la COVID-19.  
  5. El Departament d’Educació faci habitualment la reposició de material de prevenció (gel hidroalcohòlic, sabó de mans, etc) i es contracti més personal de neteja
  6. Es garanteixi que totes les famílies vulnerables podran dotar a les seves filles dels EPIs necessaris, fent beques exclusives per comprar-los (com per exemple gel hidroalcohòlic o mascaretes). 
  7. Es contracti al personal docent promès, per poder fer efectiva la reducció de les ràtios. 
  8. Tant els instituts com el Departament d’Educació creïn programes de participació estudiantil, adequats a la situació marcada per la COVID-19, que permetin una participació de qualitat i una consolidació democràtica de l’educació.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Barcelona, 28 de setembre 2020


Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies