Res atura la crisi educativa de la COVID-19 Res atura la crisi educativa de la COVID-19
Un mes després del retorn a les aules de les alumnes, la crisi educativa de la COVID-19 segueix present i en ple desenvolupament arreu... Res atura la crisi educativa de la COVID-19

Un mes després del retorn a les aules de les alumnes, la crisi educativa de la COVID-19 segueix present i en ple desenvolupament arreu de la comunitat educativa. La situació d’incertesa crònica s’agreuja les estudiants viuen sota l’amenaça constant del retorn a la docència virtual.

Com ja vam anunciar des de l’AJEC, el panorama estudiantil a les escoles i instituts és desolador. El mal funcionament del protocol de detecció de positius en COVID-19 o la manca de professionals, entre d’altres, se sumen a la precarietat ja àmpliament instaurada a l’educació des de l’inici de la dècada passada.

Protocols canviants

Arran de les queixes produïdes per les famílies de les estudiants, el Departament d’Educació, juntament amb el Departament de Salut, ha decidit canviar la prova de detecció de positius en COVID-19. 

Fins ara, la detecció de positius es feia mitjançant una prova PCR. Ara, es farà una prova de detecció menys invasiva, del qual no tenim confirmada la fiabilitat. Tot i l’incertesa mèdica que això ens provoca, l’AJEC mostra el seu acord en fer proves menys invasives que tinguin la mateixa (o més) fiabilitat que una prova PCR. 

L’aplicatiu traçacovid, implantat pel Departament d’Educació i treballat conjuntament amb el Departament de Salut, ofereix (o hauria d’oferir) les dades actualitzades d’afectació de la COVID-19 als centres educatius. 

Des de l’AJEC hem estat investigant, arrel de queixes que ens han arribat de part de les estudiants i hem pogut confirmar la hipòtesi en la que treballàvem: l’aplicatiu traçacovid no funciona correctament. Diversos instituts i escoles no actualitzen les dades des que va començar el curs educatiu 2020/2021. Per ara, desconeixem si la manca d’informació ve donada pels centres educatius o és el Departament d’Educació que no actualitza les dades de forma continuada. 

Manca de professionals i primeres denúncies

El Departament d’Educació anunciava a l’inici del curs la fi d’una de les reivindicacions històriques per part de la comunitat educativa, l’excessiva espera per poder disposar d’una docent substituta. Però, les bones notícies no duren sempre… 

A banda d’incomplir aquesta promesa (poder disposar d’una docent substituta al dia o dos dies d’agafar la baixa), el Departament segueix sense posar fi a l’espera excessiva i sense posar fi a la manca de docents substitutes

Instituts, escoles i famílies demanen revertir aquesta situació. Des del nostre sindicat instem al Departament d’Educació que les docents substitutes arribin el més aviat possible, fent nomenaments més freqüentment. També instem al Departament que faci el possible per contractar més docents a les llistes. 

Docents de tres serveis territorials, Maresme-Vallès Oriental, Tarragona i Catalunya Central, han estat pioners en denunciar a Inspecció del Treball la situació que es viu a divers centres d’aquests tres serveis territorials. 

Concretament, les denúncies apunten que en molts centres s’incompleix la reducció d’alumnat per cada grup estable, una crítica que fa mesos que fan els sindicats de l’educació. També subratllen que no es duu a terme la neteja i ventilació adequada de les aules, i que el subministrament de mascaretes i gel hidroalcohòlic per a docents i treballadors és insuficient.

Des de l’AJEC no consentirem que es vulnerin els drets de les estudiants i, per això, instem al Departament d’Educació a fer una recerca dia rere dia per buscar les mancances del sistema i resoldre-les l’abans possible

Les reivindicacions de la comunitat educativa no arriben

Com ja hem reivindicat anteriorment, des de l’AJEC apostem per la reducció de ràtios com a eina principal per poder revertir els efectes de la crisi educativa de la COVID-19, acompanyada dels grups estables. Aquesta i altres reivindicacions no han servit de res pel Departament, que ens silencia constantment. 

Altres reivindicacions, molt necessàries com el projecte de millora tecnològica o un pla per escurçar la bretxa digital tampoc es fan realitat. A Catalunya un 25% de les llars no disposen d’un ordinador, un 25% que no baixa. 

L’AJEC ha demanat també que creï programes de participació estudiantil, basats en la nova realitat que estem vivint. Adequats a la situació marcada per la COVID-19, que permetin una participació de qualitat i una consolidació democràtica de l’educació. 

Demanem també que es tingui en compte la veu de les estudiants en la presa de decisions perquè som el pilar fonamental de l’educació, tot i que, l’administració i altres no ens reconeguin. 

L’AJEC apropa postures amb les institucions

Enmig del soroll mediàtic dels rebrots, la comunitat educativa fa setmanes que demana desesperadament un ampli consens en quant a la gestió de l’educació durant la pandèmia. Un consens extremadament necessari per enfortir els mecanismes de treball conjunt i així afrontar de forma transversal la incerta evolució de la pandèmia.

En aquesta direccio, ahir dimarts 19 d’Octubre l’AJEC va anunciar que la reunió reclamada la setmana passada al conseller Bargalló ha estat acceptada. Aquesta és una passa endavant en la interacció de l’entitat amb el departament d’Educació amb la qual l’AJEC vol refermar el seu paper útil i constructiu, sempre treballant per una una educació postcovid accessible i consensuada amb tota la comunitat educativa. 

Instituts marcats per la COVID-19

Un membre de la directiva de l’AJEC, ha pogut contactar amb algunes estudiants de l’institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona, per poder parlar sobre com viuen aquesta nova educació marcada per la COVID-19. 

L’institut Antoni de Martí i Franquès presenta una situació més complexa que els altres instituts d’arreu Catalunya. La seva grandària fa que costi mantenir els protocols dictats per Educació i Salut i que la situació sigui crítica. 

En una entrevista a diverses alumnes, aquestes afirmen que “El que sento és desprotecció, no s’hi prenen les mesures suficients per poder mantenir un espai segur”, assegura l’ A., estudiant de 4t d’ESO. Afirma també que “les aules troben gairebé sempre amb ràtios elevades”. 

Les estudiants reivindiquen que la situació no és culpa de la direcció del centre, sinó de la complexitat d’aquest i la manca de recursos de part de les institucions. L’estudiant anterior reivindica també més espais per poder fer classes.

L’Ajuntament del Vendrell repartia a l’inici d’octubre mascaretes transparents per poder fer més inclusiva l’escola postcovid. El Departament d’Educació donava la negativa a l’utilització d’aquestes per no estar homologades. Des de l’AJEC reivindiquem que aquesta nova escola postcovid ha de ser encara més inclusiva que la d’abans i s’ha de buscar els mètodes per poder fer classe sense excloure a ningú. 

Molts instituts han estat marcats per aquesta pandèmia, no només per la evidenciada falta de recursos, sinó també per la manca de comunicació i per la mala gestió de la crisi educativa per part de les institucions. 

Les institucions no només han fet que aquesta crisi empitjori, sinó que han contribuït a que aplicatius com el traçacovid no funcionin correctament. Escoles i instituts del Vallès Oriental porten des d’inici de curs sense actualitzar les dades d’incidència de la COVID-19 als seus centres educatius. Des del nostre sindicat reivindiquem que això no pot ser possible i instem a centres educatius i al Departament a actualitzar les dades periòdicament, encara que no hi hagi cap nou positiu. 

Des de l’AJEC només trobem una solució, revertir les retallades que ha patit l’educació a Catalunya des del 2011 i revertir els efectes que ha creat la crisi de la COVID-19 a nivell educatiu. Això passa per invertir un percentatge més alt del PIB i injectar immediatament diners al sistema educatiu. 

Des del nostre sindicat també demanem que la dotació econòmica no només es centri en millores als centres, més dotació d’EPIs i més contractació de docents, sinó que també s’impulsin programes per ajudar a l’estudiantat en situació de vulnerabilitat, com per exemple, en forma de beques directes. 

Per tot això, reivindiquem que: 

  1. El Departament d’Educació treballi conjuntament amb els centres educatius per fer que l’aplicatiu traçacovid sigui funcional i sigui actualitzat contínuament. 
  2. Es contractin més docents qualificats per poder fer efectives les substitucions i es minimitzi el temps d’espera fins la substitució.  
  3. S’afronti la bretxa digital de les famílies catalanes dotant a aquestes amb beques i es creï un programa de millora tecnològica a les escoles i els instituts.  
  4. El Departament d’Educació compti amb les estudiants a l’hora de prendre decisions sobre el futur de l’educació. 
  5. El Departament d’Educació creï protocols d’accessibilitat a l’educació per no posar dificultats afegides a les estudiants amb diversitat funcional.
  6. El Departament d’Educació faci tot el possible per baixar, i que en cap cas es puguin superar, les ràtios, mantenir la distància i que sempre hi hagi EPIs als centres educatius, per evitar contagis de la COVID-19. 
  7. Es doti als centres educatius de més inversió d’urgència per poder afrontar millores, dotar d’EPIs als estudiants i a les docents. 
  8. Revertir els efectes de les retallades del 2011 i minimitzar els efectes de la crisi educativa derivada de la pandèmia de la COVID-19. 

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Barcelona, 20 d’octubre 2020

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies