L’AJEC critica la sentència del TSJC sobre la immersió lingüística L’AJEC critica la sentència del TSJC sobre la immersió lingüística
El 28 de Novembre del 2013, ja fa més de set anys, la majoria absoluta del Partit Popular al Congrés dels Diputats va aprovar... L’AJEC critica la sentència del TSJC sobre la immersió lingüística

El 28 de Novembre del 2013, ja fa més de set anys, la majoria absoluta del Partit Popular al Congrés dels Diputats va aprovar la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), popularment coneguda com a Llei Wert. El nou marc legal va suposar un clar atac a gran part dels avenços educatius dels darrers temps i especialment una càrrega contra el projecte d’immersió lingüística a Catalunya. 

En aquest aspecte, la LOMQE dotava el castellà d’un paper central, relegant les llengües cooficials, també el català fins aleshores llengua vehicular a Catalunya, a un paper secundari deixant als governs autonòmics la concreció de les hores a realitzar en cada llengua. Un aspecte molt polèmic va ser, per exemple,  la consideració de les llengües cooficials com a especialitats i no com a troncals. Aquestes mesures ja van ser criticades amb força per l’AJEC, en aquell moment.

La immersió lingüística a Catalunya

El projecte d’immersió lingüística de Catalunya, iniciat l’any 1983, proposa l’ús del català com a llengua vehicular en l’educació amb l’objectiu d’impulsar-ne l’ús i mantenir actiu un bé cultural i material com és la llengua. Des de llavors, i especialment enmig de la crispació social viscuda a Catalunya en els darrers anys, aquest projecte ha estat sota l’assetjament dels partits polítics de la dreta i l’extrema dreta a nivell nacional i català. 

L’objectiu de la immersió lingüística no és altre que augmentar el nombre de persones que utilitzen el català de forma quotidiana alhora que dotar la totalitat de l’estudiantat de les competències lingüístiques en les dues llengües oficials a Catalunya. La coneixença d’una segona llengua materna no és només interessant en termes de pervivència cultural sinó també com a element facilitador de l’aprenentatge lingüístic. Els infants que ja coneixen dues llengües tenen més facilitats per aprendre una tercera. 

No és difícil trobar estudiants que afirmen conèixer i parlar el català gràcies a la immersió lingüística donat que el seu ambient familiar és de parla castellana. Defugint argumentacions partidistes recolzades en el nacionalisme, cal ressaltar la riquesa cultural bilingüe i el caire igualador que l’ensenyament en català ha aportat a la societat catalana. Un sistema que ha dotat les estudiants del domini de dues llengües tot superant les diferències d’origen social. 

La denúncia del ministre Wert

Durant l’any 2015, en el primer govern de Mariano Rajoy, el ministre Wert va tramitar un recurs enfront el TSJC reclamant a la Generalitat l’obligació d’oferir un 25% de l’ensenyament en castellà. Aquest recurs s’ha resolt aquesta darrera setmana mitjançant una sentència en que el tribunal considera que Catalunya haurà d’impartir un 25% de les classes en castellà. En termes pràctics, això vol dir que les escoles hauran d’impartir una segona materia en castellà a banda de la dedicada a la llengua castellana. Per tot allò exposat fins ara, des de l’AJEC expressem el nostre rebuig per aquesta sentència que suposa un atac al projecte d’immersió lingüística.

L’AJEC vol expressar la seva disconformitat amb la resolució de conflictes polítics relatius a l’educació mitjançant la via judicial i reclama un debat ampli i constructiu per construir un consens a la comunitat educativa. 

Cal destacar que donada l’aprovació de la darrera llei d’educació, també anomenada llei Celaá, que torna al redactat previ al ministre Wert i per tant no fixa cap llengua vehicular, els efectes d’aquesta sentència tardana sobre l’educació a Catalunya seran, per ara, inexistents.

Per tot això, l’AJEC reclama que

  1. S’accelerin els tràmits d’aplicació de la llei Celaá (LOMLOE) per tal d’evitar l’aplicació de la sentència del TSJC sobre l’ús vehicular del castellà.
  2. S’endegui un debat profund i constructiu sobre el projecte d’immersió lingüística per tal d’actualitzar el model de llengua vehicular a les necessitats educatives actuals.
  3. El compromís polític d’incorporar de forma efectiva a la comunitat educativa en el debat i la confecció del nou model lingüístic.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Barcelona. 21 de desembre 2020


Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies