L’AJEC valora negativament les noves restriccions L’AJEC valora negativament les noves restriccions
2021 ja és aquí. No obstant, l’any el qual pensàvem que  tornaríem a la normalitat s’ha convertit un altre cop en un malson. Els... L’AJEC valora negativament les noves restriccions

2021 ja és aquí. No obstant, l’any el qual pensàvem que  tornaríem a la normalitat s’ha convertit un altre cop en un malson. Els sindicats d’estudiants ja vam advertir dels perills de les reunions familiars al Nadal així com les festes, ja que, tal i com vam apuntar, els catalans no hem estat suficientment responsables.

 A nivell sanitari ens trobem en una situació crítica, amb una incidència (acumulada en 14 dies) d’aproximadament 500, una taxa de reproducció R = 1.24 (31/12/2020) amb tendència positiva que no només indica un creixement de contagis sinó que també un agreujament considerable de les dades.

És obvi l’agreujament de la situació i poc comprensibles les mesures promulgades per la Generalitat. Estan obligant a les estudiants a fer uns exàmens presencials en un context sanitari insostenible i cada vegada més descontrolat. Amb un risc de rebrot d’un 500% per sobre del que es considera risc alt i amb una taxa de reproducció positiva sense encara tenir dades de l’impacte de les festes d’any nou i reis.

Estem posant en risc no només la salut de les estudiants, sinó també la de les professores i les seves famílies. Tot i això volem fer esment que actualment no hi ha cap dada oficial que apunti que els contagis s’hagin pogut produir als centres educatius, els centres universitaris i els centres de formació professional. Per tant, un altre cop ens trobem davant la criminalització de les estudiants per part de l’Administració. 

Si bé la Generalitat de Catalunya avançava que el dia 7 de gener s’implementarien noves restriccions, per poder fer front a la nova onada de la pandèmia de la COVID-19, en cap moment s’han posat en contacte amb les representants dels col·lectius educatius, forçant a la improvisació per poder donar resposta a les noves exigències . 

Estudis postobligatoris

En la roda de premsa del dia 4 de gener, la Generalitat anunciava, doncs, la màxima recomanació de fer la docència virtual en format telemàtic pels estudis postobligatoris, és a dir, el Batxillerat i els Cicles Formatius. 

La Generalitat no pot continuar decidint per les estudiants. En aquest cas ha estat la reducció de la presencialitat, però desconeixem si amb l’avanç de la pandèmia decidiran optar pel tancament total i com ho han fet a altres sectors, i més en etapes educatives tan sensibles com el Batxillerat, que és un curs dedicat a la preparació dels exàmens d’accés a la Universitat (les PAU). 

Tanmateix, reduir la presencialitat dels cicles formatius genera un decreixement de la seva qualitat, sobretot en aquells estudis més pràctics-arts, transport, esport, etc.-. i evitar deixar en mans dels centres el desenvolupament d’aquestes mesures perquè pot conduir a la desigualtat entre els mateixos estudis.

Estudis universitaris

Alhora anunciaven que es segueix recomanant reduir al màxim la docència teòrica presencial als estudis universitaris, per passar a ser tota (o gairebé tota) virtual. Tot i això, la consellera de Salut, n’Alba Vergés, anunciava a la comunitat universitària que els exàmens seguirien sent presencial. 

En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

És important citar també que la precària situació de les estudiants pel que fa a la mobilitat i a la connectivitat ja hi era present abans de la pandèmia, però amb la crisi sanitària s’ha agreujat. Hem de tenir en compte que les dificultats de mobilitat impliquen: un preu elevat del transport, lligat a la inexistència de carnets que puguin reduir els preus a totes aquelles estudiants que es desplacen de diferents poblacions als centres; horaris i línies que no s’adeqüen als horaris de les classes presencials o exàmens, cosa que fa que haguem de perdre les classes anteriors o posteriors o connectar-nos amb males condicions; en molts casos, també un llarg trajecte des del lloc de residència a la universitat. 

Quant a la connectivitat, tal i com hem denunciat altres vegades, les institucions no han vetllat per una connectivitat justa i de bona qualitat a tot el territori. Hi ha molts pobles que encara no tenen fibra òptica, o que la connectivitat és inestable i de baixa qualitat. Això fa que es converteixi, per les estudiants, en un impossible poder seguir les classes virtuals. A més a més també es converteix en realitat en una de les bretxes més presents entre el món rural i el món urbà. L’única solució que se’ls presenta és  traslladar-se a algunes biblioteques on ens tornem a topar amb la problemàtica de la mobilitat, mencionada anteriorment. 

Per últim, és necessari què, per l’excepcionalitat, hi hagi una avaluació justa en les universitats. La dinàmica de les classes virtuals no és la mateixa que la de les presencials. En tot cas, no es tracta de debatre la manera d’avaluar-nos sinó també fixar-se en la manera en què les estudiants hem après i hem seguit les classes. Així doncs, cal que hi hagi una modificació o una adaptació dels criteris d’avaluació d’acord amb el desenvolupament que hi ha hagut del període lectiu. 

Cal remarcar que la bretxa digital i la connectivitat fan que no totes les alumnes hagin pogut atendre les classes de la mateixa manera. Davant totes aquestes dificultats i problemàtiques el jovent ha sabut treballar en formes de subsistència mai vistes per tal d’arribar a uns bons resultats. Per això recalquem una avaluació en condicions òptimes o també es tingui en compte aquesta feina especial d’esforç físic i psicològic per part de tot l’alumnat.

Per tot això, des de l’AJEC reclamem que: 

  1. La conselleria de Salut, la Secretaria d’Universitats i Recerca i el Departament d’educació reconsiderin i rectifiquin respectivament les decisions preses sobre els exàmens presencials, i la reducció de la presencialitat atès que la situació d’aquests dies està sent crítica.
  2. Que la Generalitat faci una major planificació de les mesures, tot escoltant els col·lectius que formen part del sector educatiu, ja que mostra una imatge d’improvisació inadmisible per l’Administració Pública en un temps de crisi sanitària i social. 
  3. Es garanteixi el dret a una educació de qualitat a les universitats tot demanant què adaptin els seus plans docents a la realitat actual i què apostin per una educació amb més evidències acadèmiques què una prova avaluable tradicional.
  4. Es garanteixi l’adaptació als centres de Formació Professional al format virtual, així com que es creïn sistemes per garantir la realització de les pràctiques.
  5. En el cas de què no fos possible l’adaptació apuntada anteriorment, reivindiquem uns exàmens virtuals de qualitat on les estudiants puguin demostrar realment els seus coneixements i que estiguin dissenyats amb altres intencions què no només prevenir la còpia i el frau.
  6. Es doti de recursos al professorat perquè pugin fer un seguiment en directe de la realització de la prova per tal de garantir la gestió inmediata de les incidències que es puguin donar al llarg de la prova.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Barcelona, 5 de gener 2021


Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies