Les universitats camí a la ruïna Les universitats camí a la ruïna
A l’inici del curs 2020/2021, les estudiants vam patir un greu atac contra un dels pilars fonamentals de l’educació: la presencialitat a les aules.... Les universitats camí a la ruïna

A l’inici del curs 2020/2021, les estudiants vam patir un greu atac contra un dels pilars fonamentals de l’educació: la presencialitat a les aules. Davant la situació epidemiològica, la comunitat estudiantil universitaria va entomar seriosament el seu deure amb la societat i va renunciar a una formació presencial. Però, cal destacar que  la Generalitat de Catalunya va decidir unilateralment procedir amb el tancament de les universitats sense consultar, en cap moment, l’opinió de les estudiants. 

Davant una situació que sumia l’estudiantat en la incertesa, L’AJEC va començar a treballar per revertir una decisió que, com en d’altres ocasions, no va ser consultada ni dialogada amb la comunitat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Agreujada per la transició a la virtualitat, la Bretxa Digital és un tema prioritari per l’AJEC. Considerem incomprensible que en un moment en què l’estudiantat és obligat a estudiar telemàticament, no s’estigui maximitzant l’esforç per garantir l’accés a un dispositiu electrònic en condicions ni a una connexió a internet. Per això, volem denunciar la inactivitat de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i la flagrant manca de resposta davant dels problemes de connectivitat de l’estudiantat.

Des d’un punt de vista econòmica, la situació de les universitàries és molt preocupant. Considerem indispensable la proposta d’un pla de xoc adaptat a les necessitats de l’estudiantat que eviti l’abandonament dels estudis d’aquelles estudiants que es veuen obligades a treballar a jornada completa per cobrir les seves despeses. Aquesta situació extrema és el resultat de llargs anys de preus abusius a l’educació i a la negativa de la Generalitat a rebaixar les taxes universitàries als nivells reclamats pel Ministeri d’Universitats.

En resum, l’estudiantat ens trobem en una situació crítica. Ara més que mai és imprescindible prendre partit per defensar la universitat pública.

El PROCICAT vetlla per l’economia, no per les estudiants 

El PROCICAT, el darrer mes d’octubre, va dictar una sèrie de restriccions per frenar l’alt índex de rebrot arrel de la segona onada de la pandèmia. Aquestes restriccions recollien la suspensió immediata de la presencialitat universitària excepte per assistir a classes pràctiques – sense aportar una definició tècnica i general de què es considera com a pràctica- i proves d’avaluació

La “gran solució” de les autoritats ha estat abandonar a les universitats i a les estudiants en aquest escenari de docència virtual. Aquest exercici d’irresponsabilitat i de mala gestió, s’ha vist agreujat en el moment en què el Govern de la Generalitat ha bloquejat els 58 milions que el govern central va atorgar a la Generalitat per invertir de manera urgent a les universitats catalanes.  

Aquest abandonament per part del govern de la Generalitat ha estat la raó de problemes afegits: no totes les estudiants han disposat dels mitjans i els recursos adequats per seguir les classes virtuals. Les zones rurals i els barris socialment més precaris, van ser els primers damnificats per aquesta decisió. La Bretxa Digital entrava doncs a les cases de les estudiants més vulnerables, que sense la protecció d’un bon govern, veien com el seu accés a l’educació anava minoritzant fins que era totalment inexistent. L’AJEC denunciava en més d’una situació aquesta manca de recursos, ja sigui de caire material o immaterial, com ara l’accés a una bona connectivitat com pot ser la fibra òptica.  

La salut mental juvenil, en nivells mínims

El confinament total viscut des de març de 2020 va suposar la primera passa en una caiguda de la salut mental del jovent. El llarg període de classes telemàtiques, que ha suposat un enorme esforç físic, l’augment d’hores davant de les pantalles, l’aïllament, la preocupació, l’estrés, la incertesa o el cansament han suposat un greu problema en la salut mental de les estudiants per poder seguir les classes. Des de l’AJEC considerem que el govern de la Generalitat no ha encarat aquest problema en cap moment.

Si bé és cert que diverses universitats catalanes han intentat pal·liar aquests efectes amb els seus propis recursos, com ara atenent estudiants i membres de la comunitat educativa en els seus propis serveis, l’atenció ha estat insuficient. És per això que denunciem la inactivitat de la Conselleria de Salut, de la Secretaria de Joventut i de la Secretaria d’Universitats i Recerca en aquest aspecte i reclamem urgentment mesures immediates enfocades a garantir la salut mental del jovent. 

Les avaluacions finals, en format presencial imposat

Al gener, amb la represa de l’activitat després de les vacances de nadal, han arribat les avaluacions finals de semestre a les universitats. Seguint indicacions del PROCICAT aquestes s’han realitzat en format presencial, cosa que ha despertat una onada d’indignació en la comunitat estudiantil. En un context de contagis creixent i amb els index epidemiològics disparats després d’un excés de reunions socials durant el període nadalenc, l’estudiantat va afrontar els exàmens amb inseguretat.

Després de mantenir tot el semestre en format de docència virtual amb la intenció de reduir la mobilitat, l’estudiantat ha considerat incoherent la inexistència d’una flexibilització en la metodologia dels exàmens. Des de la defensa de la universitat com a espai segur (raó per la qual vam defensar la presencialitat universitària a l’octubre) és necessari destacar, però, la incertesa que ha dominat l’estudiantat en haver de realitzar exàmens presencials per avaluar un contingut treballat en format virtual per obligació legal, precisament en un moment d’alt risc de contagi. Davant aquesta incertesa i incongruència, l’AJEC vol denunciar el paper passiu de la SUR i la seva manca de comunicació amb l’estudiantat. Convidem a tots els representants polítics a establir una comunicació fluida i contínua amb la comunitat d’estudiants per tal de reduir l’incertesa.

Tot i que les docents universitàries tenien la darrera decisió, en gran part, sobre el format de les avaluacions, moltes van voler posar davant de la salut pública la prevenció del frau i la còpia, una justificació que des de l’AJEC no compartim. 

Des d’algunes universitats, s’ha aprofitat per defensar la presencialitat de les avaluacions com a mitjà per evitar la còpia. Des de l’AJEC no recolzem el frau i la còpia, però alhora també recolzem la presumpció d’innocència. Per això, denunciem la política endegada per la Universitat de Lleida, que tot just fa unes setmanes anunciava la cerca d’aquesta pràctica en els seus centres sense proves fermes.


La comunitat universitària, silenciada per les administracions

Des del 24 de novembre de 2020 el Consell Interuniversitari de Catalunya no ha reunit la seva ‘Comissió d’Estudiants’. Tampoc s’ha reunit amb els principals sindicats estudiantils presents a nivell nacional. 

Per aquesta raó, l’AJEC va fer arribar una carta al secretari d’universitats i recerca, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal per tractar el format dels exàmens universitaris de gener, per exposar el nostre posicionament i poder trobar una solució conjunta a la problemàtica. 

Després de més de dues setmanes demanant la reunió i lluitant perquè les administracions ens atenguessin, el passat 21 de gener l’AJEC es va reunir amb el Secretari General del CIC, el senyor Josep Ribas i Seix, per tractar la problemàtica principal de les estudiants: la incoherència de les administracions relacionada amb les avaluacions de gener.  

Aquest diàleg, proposat des de l’AJEC i no des de les institucions però, es va veure truncat per la falta de voluntat per la Secretaria d’Universitats i Recerca de millorar la situació de les estudiants.  

Aquest silenci imposat a la comunitat estudiantil universitària per part de les administracions no fa més que trencar els bons llaços que els sindicats estudiantils, i en concret l’AJEC, volem mantenir amb les administracions, per poder trobar solucions conjuntes. 


El segon quadrimestre, sense mesures concretes

Si bé és cert que el PROCICAT ha anunciat que les universitats catalanes podran impartir classes en format semipresencial a les universitàries de primer curs, un altre cop ens trobem amb pals a les rodes. Tot i que des de l’AJEC pensem que és una bona mesura, també volem fer denotar que totes les universitàries tenen dret a realitzar les classes en aquest format i que, per tant, totes hauriem de tenir les mateixes oportunitats. 


Per tot això, des de l’AJEC reclamem: 

  1. Que la SUR convoqui de manera inmediata una comissió d’estudiants extraordinaria del CIC perquè les estudiants siguem escoltades i poguem trobar una solució a la problemàtica universitària.
  2. Que la Conselleria de Salut juntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca i la Secretaria de Joventut creï un pla d’acció immediat per garantir la salut  mental del jovent en coordinació amb les universitats catalanes per assegurar que ningú es queda enrere.
  3. Desenvolupar immediatament un pla per acabar amb la Bretxa Digital que està impedint a les estudiants accedir a una educació de qualitat. 
  4. Què s’injectin diners immediats a les universitats de de l’Estat Espanyol i des de la Generalitat de Catalunya per evitar què les universitats caiguin en la ruïna. 
  5. La implantació de l’avaluació presencial als cursos universitaris de forma progressiva, començant per les estudiants de primer curs, fins a aconseguir una plena presencialitat. 
  6. Un esforç real per accelerar la rebaixa de les taxes universitàries catalanes per fixar-les, com a mínim, als nivells establerts pel ministeri d’Universitats del govern central.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Barcelona, 8 de febrer 2021


Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies