Busquem conselleres escolars: explica’ns la teva experiència!

Has estat o ets Conseller o Consellera Escolar del teu institut? Has aconseguit mobilitzar el teu centre? Has aconseguit fer coses espectaculars? Explica’ns la teva experiència! Busquem consellers i conselleres escolars perquè diguin també la seva i comparteixin experiències. Al llarg del curs publicarem els articles que ens aneu enviant!

Aquest curs 2020-2021 tocava eleccions al Consell Escolar dels centres educatius de tota Catalunya, però a causa de la pandèmia, es posposen pel curs vinent. Malgrat això, des d’aquí volem seguir promovent la participació dels i les estudiants d’instituts en aquest òrgan de decisió tan important dels instituts.

Si has estat Conseller o Consellera escolar del teu centre, explica’ns la teva experiència (propostes, sensacions, valoració del teu pas, recomanacions…). Escriu la teva experiència al formulari de contacte o bé a feselpas@ajec.cat.
Esperem la teva!

Publicat dins de Blog

DUBTES MÉS COMUNS

SOBRE EL CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar del centre? És l’òrgan col·legiat de participació en el qual està representada tota la comunitat educativa d’un centre educatiu. Els consells escolars funcionen en ple i se solen fer reunions trimestrals.

Per qui està format? En els centres públics, està format pel director o directora del centre (president del Consell Escolar), el o la cap d’estudis, un/a representant de l’ajuntament del municipi, el secretari o la secretària del centre (que assisteix amb veu i sense vot), representants del professorat, representants de l’alumnat, representant dels pares i mares, un representant del personal d’administració i serveis.


En el cas dels centres específics d’educació especial i centres on tinguin unitats d’educació especial, s’hi afegeix un/a representant del personal d’atenció educativa.


En els centres que imparteixen cicles formatius es pot incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, amb veu i sense vot.

Quines funcions té? Algunes de les funcions principals són participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions, aprovar el pressupost del centre, aprovar el reglament de règim intern del centre, elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual, aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars, intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes, participar en l’aprovació de la programació general anual, etc.

Es poden constituir comissions específiques? Sí. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i d’informació, on s’hi ha d’incorporar un/a representant de cada sector i la direcció del centre. Els centres públics hi ha d’haver una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre però també es poden constituir altres comissions: comissió permanent, comissió d’activitats, etc.

SOBRE LES ELECCIONS

Com funcionen les eleccions al Consell Escolar? Les eleccions són convocades per la direcció del centre i d’acord amb el període que fixa el Departament d’Educació. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Per tant, cada dos anys se celebren eleccions.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos. Per tant, cada dos anys se celebren.

Quan se celebren? Se solen celebrar durant el primer trimestre del curs, cap al novembre. Les properes seran el curs 2021-2022.

Em puc presentar a les eleccions? Sí, com a alumna del centre, tens dret a presentar-te!

Les alumnes podem votar i ser escollides? Sí. L’alumnat té dret a votar i a ser votat. En tot cas, les alumnes votem a les representants de l’alumnat. De la mateixa manera funcionarà amb les eleccions entre professorat i pares i mares: els docents s’escullen entre ells (Claustre) i els pares i mares entre ells també.

SOBRE LA CANDIDATURA – VULL FER EL PAS!

Com em puc presentar al Consell Escolar del meu centre? Has d’estar atenta amb el calendari del procés electoral. Per presentar-te, has de consultar-ho a la secretaria del teu centre i allí t’informaran. Rebràs una credencial firmada per la cap d’estudis conforme a que t’has presentat com a candidat pel sector de l’alumnat.

SOBRE LA CAMPANYA

Puc fer campanya? I tant! Pots organitzar la teva campanya, sempre seguint el calendari electoral!

De quina manera puc promocionar la meva candidatura? Hi ha moltes idees: pots organitzar un acte propi, passar per les aules, dissenyar o enganxar cartells, promocionar-ho a les xarxes socials,… Has d’animar i convèncer a tot l’alumnat perquè et votin.

Si vols presentar-te com a representant dels estudiants al Consell Escolar del teu Institut o encara tens alguns dubtes sobre les tasques del Consell, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.

La importància de fer el pas! L’experiència d’en Gio al Consell Escolar!

Els valors democràtics del segle XXI posen de manifest la importància de dialogar, decidir i consensuar entre totes les persones d’una comunitat, sigui tota una societat o en una comunitat concreta com és la comunitat educativa.

Sens dubte, tant en els instituts com en les universitats s’està fomentant i promovent aquesta participació en els diversos òrgans de decisió: els claustres universitaris, el consell d’estudiants o de delegades, els consells escolars i les seves comissions, etc.

Potser és un tema infravalorat i poc interessant, però considero que és molt i molt important que les alumnes estiguem presents en aquests òrgans per expressar les nostres i reivindicacions com a estudiants i exposar-les davant de tot el consell escolar, present als instituts, format també per representants del professorat, representants dels pares i les mares, la direcció del centre i representants de l’ajuntament.

El 2018, just quan feia el Batxillerat al nou institut on estudiava, vaig exercir de delegat de classe durant tot el curs i al mes de novembre vaig presentar-me a les eleccions del Consell Escolar del centre. Vaig formalitzar la meva candidatura a la secretaria i em van donar l’aval per presentar-me pel sector de l’alumnat. Per fer una mica de visibilitat a la meva candidatura, vaig dissenyar i fer un cartell promocional sobre cinc propostes sota el lema “Som l’esperança d’un futur!”:

 • Ser la veu de l’alumnat.
 • Per un institut més sostenible.
 • Per un institut actiu, participatiu i solidari.
 • Per un institut lliure d’assetjament escolar.
 • Reivindicar i mobilitzar-nos per la millora de l’educació i l’ensenyament.

Considerava important tractar aquests aspectes. Durant la campanya, vaig enganxar uns quants cartells al vestíbul del centre i a la meva aula, i també vaig compartir el cartell pels xats de WhatsApp. Vaig quedar segon a les eleccions i vaig entrar al Consell Escolar.

Com que el Consell Escolar era un òrgan desconegut per moltes alumnes, els consellers escolars vam fer una crida a totes les delegades de curs que ens fessin arribar propostes, queixes i algunes altres reivindicacions per poder-les presentar a la primera sessió del curs del consell escolar.

Una de les propostes que vaig presentar va ser la proposta d’instal·lar rellotges de paret a les aules. Serà una ximpleria, però també és un benefici perquè no tothom porta rellotge de polsera ni tampoc és necessari encendre el mòbil enmig de classe per veure l’hora. A més a més, un rellotge de paret a classe ens serviria molt per veure l’hora durant un examen i així poder organitzar-nos millor. No creieu? Detalls com aquest poden ser claus.

Aquestes són algunes de les propostes que vaig presentar durant el meu període de conseller escolar (2018-2020):

 • Reciclatge solidari de taps de plàstic.
 • Queixa sobre la falta de reciclatge.
 • Instal·lar un tauler perquè l’alumnat pugui penjar anuncis (venda de llibres, promocions, esdeveniments, etc.).
 • Millora dels vestidors.
 • Queixa de l’estat de les aules del soterrani.
 • Reduir l’ús de paper en general, en especial pels TDR.
 • Fer públic el Pla d’Emergències.
 • Traslladar part de les taquilles a alguna planta superior.
 • Posar sabó als lavabos.
 • Activitats obertes a la Biblioteca del centre.
 • Instal·lar una xarxa de vòlei en un dels patis.
 • Crear la figura de Coordinador de Medi Ambient.
 • Instal·lar un aparcament de bicicletes.
 • Organitzar un fòrum propi de treballs de recerca.
 • Solucionar la massificació de les aules.
 • Incloure al Pla d’Acció Tutorial més continguts d’educació ambiental.
 • Decàleg de l’institut sostenible.
 • Justificació d’absències i de vagues de manera telemàtica.

Per cada convocatòria de consell escolar, també convocàvem prèviament a tot el consell de delegades per parlar d’avisos importants. Algunes d’aquestes propostes van tirar endavant i tot va ser gràcies a l’ajuda del consell de les delegades i de tot l’alumnat per haver contribuït i fer arribar les seves propostes. No perdem res per fer qualsevol aportació i s’ha de prendre com un petit compromís ser consellera escolar. És una experiència enriquidora també perquè interactues amb el professorat, pares i direcció, més enllà de les classes.

És, doncs, un record que m’emporto en la meva etapa de Batxillerat com un dels portaveus de gairebé 1500 alumnes d’un institut. M’ho vaig prendre seriosament i alhora vaig intentar fomentar i activar aquesta participació també com a copresident del Consell de Delegades. Perquè no oblidem que el dret a la participació dins de la comunitat educativa s’ha de garantir i, per això, cal potenciar i promoure molt més aquesta dinàmica democràtica en l’alumnat. Tenim dret a rebre informació, a tenir veu i vot en les decisions que afecten els nostres instituts.

L’AJEC i jo mateix, Gio Gonzales, us animem a fer el pas per defensar els nostres drets estudiantils i contribuir a la millora de les nostres aules, dels nostres instituts i de l’educació pública.

Fes el pas! Fes-te consellera escolar

L’AJEC obre el període d’inscripcions a les formacions de la campanya ‘Fes el pas!’

L’AJEC crea la campanya de conselleres escolars amb uns objectius i continguts clars, poder fomentar la participació estudiantil als centres i crear llaços entre les conselleres escolars.

Després de les sessions, l’AJEC posa a disposició de les conselleres escolars una aula virtual moodle per poder posar-se en contacte entre elles i que l’AJEC dinamitzi trobades, o propostes, entre d’altres.

Les formacions proposades són gratuïtes pels centres, i s’estructuren o en dues sessions o en una, depèn de la disponibilitat i el que vulgui la direcció del centre.

Troba tota la informació a la pàgina de Formacions!

Publicat dins de Blog

Ja hem arribat a la setmana de votacions!

Les votacions al Consell Escolar són aquesta setmana!

És molt important exercir el vostre dret i votar a les companyes i companys que presentin la candidatura que més us agradi.

I per les futures conselleres escolar… No us poseu nervioses! Si no surtiu escollides no passa res, tindreu moltes més maneres de contribuir al moviment estudiantil del vostre institut.

Molta sort a totes aquelles que us heu presentat! Si teniu cap dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres i intentarem fer tot el possible per resoldre les vostres inquietuds.

Fes el pas, no te’n penediràs! Fes-te consellera escolar!

Publicat dins de Blog