Què puc fer com a representant al Consell Escolar?

El jovent som el futur de la societat però també una part molt important del present. Som els que passem més temps a l’institut i les principals protagonistes del nostre centre. Per aquest motiu hem de participar del dia a dia del nostre institut: com volem que sigui? Vols canviar coses al teu institut? El Consell Escolar és la eina perfecte per fer-ho.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del institut. És l’únic espai on els estudiants podem parlar i decidir en igualtat de condicions amb els altres membres de la comunitat educativa (professors, pares i mares, personal administratiu, la Direcció del centre…).

Si ets escollit… Què pots fer com a representant dels alumnes?

  • Ser el/la portaveu de tots els teus companys i companyes i alumnes de l’institut i, per tant, hauràs de treballar coordinat amb els altres representants del centre. Com per exemple són els i les delegades, perquè facin arribar l’opinió i les propostes de tots els grups-classe i de cadascun dels i les estudiants.
  • Podràs participar en l’organització i disseny de totes les activitats. Per exemple, podran decidir sobre l’organització de les festes anuals, les jornades esportives o culturals, entre d’altres.
  • Podràs, a més, presentar les teves propostes per a millorar el funcionament del centre a partir, per exemple, de col·—laborar en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, del reglament, etc.