EL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern i gestió del teu institut. Hi participen tots els sectors implicats en l’ensenyament (direcció, professorat, alumnat, administració, AMPA, etc.) mitjançant els seus representants. Els alumnes podem participar del Consell Escolar ja que som la part més important del centre, amb els nostres propis representants que es renoven cada dos anys. El Consell participa en decisions tant importants com la de l’elecció de qui ocupi la Direcció de l’Institut, l’aprovació dels pressupostos anuals, la resolució de conflictes, o la imposició de sancions en matèria disciplinària als alumnes.

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR?

 • El Director/a del centre
 • El Cap d’Estudis
 • Un regidor/a o representant de l’Ajuntament
 • Un nombre de representants del professorat
 • Un nombre de pares i mares
 • Un nombre de representants de l’alumnat
 • Un representant del personal d’administració del centre
 • El secretari/ària del centre, amb veu i sense vot

Els joves som el futur i també una part molt important del present; participem de la construcció del nostre entorn, desenvolupem la creativitat, exercim els nostres drets, tenim opinió, expressem les nostres queixes… És per aquest motiu que com a jove i com a estudiant és imprescindible la teva presència activa al Consell Escolar. Pensa que és l’únic espai on poder parlar i decidir en igualtat de condicions amb els altres membres de la comunitat educativa.

Guia: Què és el Consell Escolar?

 1. Què és el Consell Escolar?
 2. Perquè em presento? Què podem fer com a estudiants?
 3. Un cop escollits… què hem de fer?
 4. Com ho hem de fer per què ens escoltin?
 5. Altres maneres de participació a l’institut
 6. Els delegats i els consellers escolars amb l’associació d’alumnes

Fes-te Conseller Escolar

L’AJEC apostem pel Consell Escolar com a eina de dinamització i governació dels alumnes dins els instituts, per aquest motiu t’animem a fer-te Conseller.  Aquest curs es renoven la meitat de les places d’aquest òrgan, és la teva oportunitat, pensa que podràs fer moltes coses per a millorar el teu centre i l’AJEC estarem al teu costat per ajudar-te en tot moment.

Si vols presentar-te com a representant dels estudiants al Consell Escolar del teu Institut o encara tens alguns dubtes sobre les tasques del Consell, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.