Altres maneres de participació a l’institut

A part del Consell Escolar, hi ha diverses maneres de participar a l’institut per tal de resoldre els problemes que tenim com estudiants o organitzar activitats que facin més amena la vida del centre.

CONSELL DE DELEGATS

A cada classe, trobem els delegats i delegades, escollits per tots els companys del grup. Ells són els encarregats de representar la classe davant el professorat i l’equip directiu davant qualsevol problema, i treballaran per buscar una solució entre les diferents parts implicades. Tots els delegats del centre es reuneixen, sols o amb els consellers escolars, per tal de posar en comú les diferents inquietuds o propostes de cada classe per tal que arribin al Consell Escolar o als òrgans pertinents.

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

A més a més, al centre també pot existir una associació d’alumnes. Aquesta és un grup de joves estudiants que es reuneixen per tractar els problemes de l’institut i organitzar activitats lúdiques, culturals o reivindicatives. L’existència d’una associació i la pertinença a ella és oberta i voluntària, però és una forma molt interessant d’incidir en la vida del centre i un lloc des d’on es poden canviar i millorar les coses.

ASSEMBLEES D’ESTUDIANTS i REUNIONS OBERTES

D’altra banda, algunes vegades, també es poden produir formes de participació menys formalitzades que sovint responen a una queixa, demanda o malestar ocasionat per algun motiu en concret. És interessant intentar canalitzar aquestes situacions a través de l’organització d’assemblees o reunions obertes on totes les persones implicades hi puguin donar la seva veu i puguin debatre formes d’encarar el problema conjuntament.

En definitiva, com a representants de l’alumnat hem de tenir en compte totes les formes d’organització que hi puguin haver en el vostre centre, tant les formals, (delegats, associacions d’estudiants,consells escolars…) com aquelles que puguin sorgir de forma més espontània per algun motiu puntual.

A més a més, també heu de cercar fórmules per aconseguir fer participar i sentir l’opinió de tota la resta d’alumnat ja que,  no és possible actuar com a representants sense haver escoltat l’opinió de la resta, és difícil defensar els punts de vista de l’alumnat si aquest no ens recolza i és molt complicat que ens recolzi si no se sent partícip d’allò que anem a defensar o proposar. Finalment, recordeu que, a més de les reunions entre representants, les assemblees o reunions obertes, poder ser de molta utilitat per aconseguir no separar aquestes tres premisses.


  1. Què és el Consell Escolar?
  2. Perquè em presento? Què podem fer com a estudiants?
  3. Un cop escollits… què hem de fer?
  4. Com ho hem de fer per què ens escoltin?
  5. Altres maneres de participació a l’institut
  6. Els delegats i els consellers escolars amb l’associació d’alumnes