Com ho hem de fer per què ens escoltin?

Els representants dels estudiants som els membres més joves i amb menys experiència del Consell Escolar. Hem d’evitar que això sigui un impediment a la nostra feina. Les reunions i els professors no ens han d’espantar. Poc a poc, ens hi sentirem més còmodes i ens serà més fàcil exposar els nostres problemes i propostes.

Per tal que la nostra tasca sigui més fàcil i ens tinguin en compte des del principi, podem fer diverses coses. Una opció és la de demanar a l’equip directiu que a l’ordre del dia de cada Consell Escolar hi hagi un punt dedicat als estudiants i, sobretot, que no sigui tractat al final de la sessió, ja que tothom està cansat i té ganes de marxar.

D’aquesta manera podem aconseguir tenir un espai a cada reunió per fer sentir la veu dels estudiants del centre i que tots els membres del Consell ens escoltin. També és molt important que a les reunions hi anem amb una actitud positiva, ja que ajudarà a l’acceptació de les nostres propostes.


  1. Què és el Consell Escolar?
  2. Perquè em presento? Què podem fer com a estudiants?
  3. Un cop escollits… què hem de fer?
  4. Com ho hem de fer per què ens escoltin?
  5. Altres maneres de participació a l’institut
  6. Els delegats i els consellers escolars amb l’associació d’alumnes