Els delegats i els consellers escolars amb l’associació d’alumnes

És molt positiu per als nostres objectius de millora del centre, que els delegats/des de classe i els consellers escolars participin activament a l’associació d’alumnes del centre. D’aquesta manera, les activitats desenvolupades per tots els representants estudiantils funcionarà d’una manera coordinada i eficaç. Les demandes de l’associació d’alumnes poden ser portades pels consellers a les reunions del Consell Escolar i, de la mateixa manera, les diferents activitats que es vulguin realitzar podran tenir el suport dels diferents delegats de l’institut.

Posar en marxa una associació d’alumnes no és tan difícil com sembla. Només cal l’impuls d’uns quants companys i companyes. Són diversos els passos a seguir, però amb l’ajuda d’associacions a nivell nacional resulten molt més fàcils.

Hem dit abans que hi ha diverses  tasques que pot fer una  associació d’alumnes de centre. Aquí tenim alguns exemples:

 • Organitzar la festa de final de curs de l’institut, amb concerts, tornejos esportius o altres activitats.
 • Dedicar una tarda al mes a projectar pel·lícules i comentar-les.
 • Donar suport al centre i a l’AMPA en els programes de reutilització de llibres de text.
 • Organitzar xerrades i conferències informatives o culturals.
 • Muntar un viatge o sortida amb diferents cursos de l’institut.

  1. Què és el Consell Escolar?
  2. Perquè em presento? Què podem fer com a estudiants?
  3. Un cop escollits… què hem de fer?
  4. Com ho hem de fer per què ens escoltin?
  5. Altres maneres de participació a l’institut
  6. Els delegats i els consellers escolars amb l’associació d’alumnes