Perquè em presento al Consell Escolar? Què podem fer com a estudiants?

Com ja hem dit, el Consell Escolar és l’òrgan més important del centre. És per això que és imprescindible la presència activa dels i les estudiants. La representació del sector més gran de la comunitat educativa no és qualsevol cosa.

A l’hora de presentar-nos, hem de tenir una cosa clara: si sortim escollits, representarem a tots els companys de l’institut. Serem els encarregats de transmetre totes aquelles inquietuds i propostes que surtin de cada classe.

Una de les funcions bàsiques del Consell Escolar és la de considerar totes aquelles propostes o qüestions formulades per algun dels seus membres. És aquí on la veu dels estudiants és fa present, ja que és l’únic òrgan on podem parlar i decidir en igualtat de condicions amb els altres membres de la comunitat educativa.

Al marge de participar en tots aquells processos i funcions pròpies del Consell, els representants dels alumnes podem aprofitar aquest òrgan per a moltes altres coses. Aquests són alguns exemples:

 • Presentar totes aquelles queixes que arribin dels estudiants respecte el funcionament del centre.
 • Proposar la realització de sortides culturals o activitats extraescolars que hagin estat demanades per la resta de companys.
 • Vetllar per tenir uns bons equipaments al centre, com ara la biblioteca, el laboratori o les aules d’informàtica.
 • Proposar la instal·lació de màquines expenedores de preservatius així com una bona sensibilització en temes de salut sexual.
 • Proposar que l’institut sigui un centre sostenible i promoure mesures en aquest sentit.

  1. Què és el Consell Escolar?
  2. Perquè em presento? Què podem fer com a estudiants?
  3. Un cop escollits… què hem de fer?
  4. Com ho hem de fer per què ens escoltin?
  5. Altres maneres de participació a l’institut
  6. Els delegats i els consellers escolars amb l’associació d’alumnes