FORMACIONS

L’AJEC crea la campanya de conselleres escolars amb uns objectius i continguts clars, poder fomentar la participació estudiantil als centres i crear llaços entre les conselleres escolars.

Després de les sessions, l’AJEC posa a disposició de les conselleres escolars una aula virtual moodle per poder posar-se en contacte entre elles i que l’AJEC dinamitzi trobades, o propostes, entre d’altres.

Les formacions proposades són gratuïtes pels centres, i s’estructuren o en dues sessions o en una, depèn de la disponibilitat i el que vulgui la direcció del centre. Aleshores, es passa a detallar el contingut de les sessions proposades:

CONTINGUTS

  • Dinàmiques de presentació, coneixença i cohesió de grup. 
  • Teoria i dinàmiques sobre el paper del Consell Escolar i de les conselleres escolars de cada centre.
  • Teoria i dinàmiques sobre l’associacionisme estudiantil, de la cultura de la participació i de l’assemblearisme.

OBJECTIUS GENERALS

  • Facilitar eines sobre representació estudiantil i sobre el paper dels i les conselleres escolars als centres educatius.
  • Promoure la presencia de l’alumnat als espais de decisió dels seus respectius centres.
  • Donar a conèixer el paper del Consell Escolar, qui el forma i com es gestiona. 
  • Donar suport a l’alumnat i a la seva participació.

L’AJEC ha creat tres tipus de formacions per la campanya ‘Fes el pas!’ d’enguany. Una formació més extensa i enriquidora, que s’estructura en dues sessions (en dies diferents) d’una hora cada una.

Una segona formació més compacta que s’estructura en una única sessió d’una hora i mitja de durada i, per últim, les formacions a demanda. Les formacions d’aquest últim tipus vindran determinades pel que la direcció del centre requereixi, sempre que estigui dins dels límits de la campanya.

Les formacions que l’AJEC ofereix poden ser en format virtual o en format presencial, tot i que, l’AJEC es reserva el dret a passar-les a format virtual si així ho requereix la situació epidemiològica arreu del territori.

El calendari de formacions comença al febrer i acaba al maig de l’any 2021. Apunta al teu centre a la formació a través del formulari https://forms.gle/3jzT25PM9xg9XBCS6.