Contra la LOMCE insubmissió - AJECQuè és la LOMCE?

El Ministre d’Educació, José Ignacio Wert, va ser l’ideòleg de l’enèsima llei educativa que es vol impulsar des del Govern de l’Estat. La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) és una  contrareforma ideològica que, amb el discurs de la millora dels resultats educatius i l’augment de l’autonomia dels centres, entre d’altres, amaga el programa de la dreta espanyola per aplicar un gir de 180 graus al sistema educatiu i imposar el seu model, aprofitant la debilitat dels serveis públics provocada per les continues retallades. Amb un article únic es van modificar diversos articles de la LOE, la darrera llei d’Educació aprovada a nivell estatal, que va finalitzar el seu desplegament el juny de l’any 2011. Això vol dir que només es va deixar passar un curs sencer amb la LOE completament desplegada abans de plantejar una nova llei educativa.

Amb aquests continus canvis legislatius s’impedeix l’estabilitat del sistema educatiu i que els diferents models que han anat implementant les lleis d’educació s’acabin de desplegar i tinguin un recorregut prou llarg com per ser avaluats i millorats.

La LOMCE, per tant, va suposar la modificació d’aquells aspectes clau del sistema educatiu i l’adaptació al model del partit governant, sotmetent-lo per tant als interessos i demandes de la patronal o l’Església Catòlica.

Què amaga la LOMCE?

[su_spoiler title=”EL MINISTERI D’EDUCACIÓ HO CONTROLA TOT” open=”yes”]La LOMCE permet a l’Estat tenir un control polític sobre el que s’ensenya a les aules de tot el territori. El ministeri d’Educació és qui dissenya els continguts de les matèries troncals (aquelles matèries comunes a totes les Comunitats Autònomes) que hauran d’ocupar un mínim del 50% de les hores lectives.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”APLICA LES REVÀLIDES”]Les revàlides són exàmens que la LOMCE va voler implantar al final de Primària, al final de l’ESO i al final de Batxillerat per “comprovar” si s’han assolit els coneixements.  El disseny, les característiques, el contingut i l’avaluació d’aquestes proves seran marcats pel Govern de l’Estat. La no superació de les revàlides de final de l’ESO i del Batxillerat suposarà la no obtenció del títol.

Aquestes revàlides han quedat suspeses gràcies a la mobilització estudiantil, però no estan eliminades de la llei, i per tant, en qualsevol moment, el ministre d’educació podria aprovar-les via decret.

Què suposa aquest canvi? Les revàlides es converterteixen en una eina al servei del Govern Central per controlar allò que s’ensenya a les aules d’arreu de l’Estat  i per etiquetar, classificar, seleccionar i segregar els estudiants.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”DENIGRA LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)” open=”0″ style=”1″]La LOMCE crea la “Formació Professional Bàsica”, destinada a substituir els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) existents fins ara. Els estudiants que tinguin 15 anys i no siguin considerats en condicions d’adquirir les competències bàsiques seran derivats a aquest nou curs. A més, no tenen garantida la obtenció del títol de l’ESO (hauran de superar la revàlida final de l’ESO). A Catalunya, la Conselleria d’Ensenyament està desenvolupant-ho a través del Programa de Promoció Professional. Per tant, el Govern de Mas va mentir quan va dir que no s’aplicava.

Què suposa aquest canvi? Amb aquest nou sistema de FP es comencen a implantar mecanismes de selecció i classificació dels estudiants abans fins i tot que acabin l’educació obligatòria.  És una eina més per limitar l’aprenentatge d’aquells estudiants amb més dificultats,  impedint que puguin ser res més que mà d’obra barata.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ELIMINA LA DEMOCRÀCIA ALS INSTITUTS” open=”0″ style=”1″]Els Consells Escolars dels Instituts perden tota la seva capacitat de decisió i gestió en la vida del centre, ja que passen a ser òrgans merament consultius. Ja no poden aprovar, fixar i decidir: només poden informar, avaluar, promoure, analitzar, valorar, etc. Tot el poder de decisió i gestió del centre que abans pogués tenir el Consell Escolar o el Claustre de Professors es trasllada a la figura del Director del centre. A Catalunya, arran de la LOMCE, la ex-consellera Irene Rigau va donar instruccions per a que les decisions del Consell Escolar fossin preceptives, és a dir, que només s’apliquessin les decisions si així ho volia el Director. En definitiva, tot depèn de la bona voluntat del Director.

Què suposa aquest canvi? El director del centre té la potestat de contractar professorat, decidir les accions de qualitat educativa del centre i el que és més greu: decidir sobre l’admissió o no d’alumnes per part del centre. Amb la pèrduda del Consell Escolar i la dictatorietat del Director, la LOMCE  elimina la democràcia i la participació i els converteix en centres on prevalen els criteris de competitivitat, eficiència en la gestió i obtenció de resultats.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ATACA EL CATALÀ” open=”0″ style=”1″]La LOMCE vol desmuntar el sistema d’immersió lingüística que ha demostrat el seu  èxit com a model d’inclusió i cohesió social. Així, estableix que en aquelles Comunitats Autònomes amb llengua pròpia s’haurà de garantir que els estudiants reben classes en les dues llengües. Només que un alumne demani ser escolaritzat en castellà, la Generalitat haurà de sufragar les despeses d’escolarització de l’alumne en un centre privat.

Què suposa aquest canvi? Aquest canvi suposa crear a Catalunya dues línies educatives diferenciades per llengua, impedint que els usuaris d’una de les llengües tinguin contacte amb els de l’altre  ja que el PP deu considerar que això els afavorirà electoralment tot i que suposi un greu perjudici social. A més, esmena la plana al Parlament de Catalunya impedint que aquest decideixi el model educatiu que vol, un nou atac a l’autogovern català.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”BUSCA LA COMPETÈNCIA ENTRE CENTRES” open=”0″ style=”1″]
La LOMCE obre la porta a la  creació de centres d’elit, de centres d’especialització curricular i de centres d’excel·lència amb la publicació dels resultats de les revàlides. Aquesta mesura comportarà la competència entre els centres per tal de situar-se al capdamunt del rànquing, fent que només importin els resultats obtinguts en les revàlides.

Què suposa aquest canvi? S’estableixen centres de primera categoria i centres de segona. La introducció de l’elecció de centre per part de les famílies provocarà una demanda massiva de places a les escoles millor situades als rànquings, deixant els centres de segona per a les famílies amb menys recursos i oportunitats i afavorint així la creació de centres gueto. Les avaluacions serviran al Govern per premiar amb més recursos els centres amb millors resultats i castigar amb menys recursos els centres que no obtinguin bons resultats en les avaluacions.[/su_spoiler]

Què demanem?

  1. La derogació de la LOMCE.
  2. La dimissió del Ministre Iñigo Méndez de Vigo, que ha ignorat constantment la veu de la Comunitat Educativa i no ha derogat la llei.
  3. Que la Generalitat de Catalunya no apliqui i desobeeixi la llei.
  4. Que les forces polítiques que tenen representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat s’oposin a la LOMCE i a totes les mesures que ataquen el model d’escola pública i en català.
  5. Que les futures lleis educatives comptin amb criteris d’avaluació de la implementació per poder fer seguiment dels seus efectes i que estiguin deslligats de les notes finals.

Gràfics

Infografic LOMCE

Taula reúm LOMCE

Documents

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies