Universitat de Barcelona (UB)

51.843 estudiants
65 graus universitaris
19 facultats i escoles universitàries
5.306 professors i investigadors

Read more

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

35.695 estudiants
85 graus universitaris
13 facultats i escoles universitàries
3.345 professors i investigadors

Read more

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

30.288 estudiants
68 graus universitaris
23 facultats i escoles universitàries
2.585 professors i investigadors

Read more

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

11.430 estudiants
21 graus universitaris
14 facultats i escoles universitàries
1.076 professors i investigadors

Read more

Universitat de Girona (UdG)

11.552 estudiants
51 graus universitaris
17 facultats i escoles universitàries
1.152 professors i investigadors

Read more

Universitat de Lleida (UdL)

9.932 estudiants
36 graus universitaris
9 facultats i escoles universitàries
1.088 professors i investigadors

Read more

Universitat Rovira i Virgili (URV)

12.065 estudiants
41 graus universitaris
12 facultats i escoles universitàries
1.503 professors i investigadors

Read more

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

60.096 estudiants
16 graus universitaris
8.372 aules virtuals
3.720 professors i investigadors

Read more